– E-handelskund

”Jämfört med andra outsourcingleverantörer besitter Företaget mer kunskap, är mer tekniskt avancerade och öppna för innovation”